Algemene voorwaarden

Dit document legt de Algemene voorwaarden vast voor het gebruik van de webpagina onder de domeinnamen www.twisterwear.com, www.twisterwear.be en www.twisterwear.nl

Artikel 1: Gebruik van de webpagina

Door bestellingen te plaatsen op de webpagina verbindt U zich ertoe: 

i) De webpagina enkel te gebruiken voor raadplegingen te doen of juridisch geldige bestellingen te plaatsen.

ii) Uw gegevens volledig en correct mee te delen en eveneens de toelating geeft om deze gegevens te gebruiken U te kunnen contacteren. U zult geen bestelling kunnen plaatsen indien U niet alle vereiste gegevens meedeelt.

Artikel 2: Prijs

De op de webpagina voorkomende prijzen zijn uitgedrukt in EURO (€) en inclusief BTW, met uitzondering van de verzendkosten die bovenop het totaal te betalen bedrag komen. Deze kosten worden aan de klant aangerekend, tenzij deze het aangegeven bedrag op de webpagina evenaren of overstijgen. De prijzen kunnen op elk moment aangepast worden. Geen enkele wijziging zal effect hebben op bestellingen waarvoor reeds een bestelbevestiging gestuurd werd. Houd er rekening mee dat de prijs van een product uitsluitend slaat op hetgeen woordelijk omschreven. De bijgevoegde foto’s kunnen bijgevolg aspecten bevatten die niet verkrijgbaar zijn en/of niet inbegrepen zijn in de vernoemde prijs.

Artikel 3: Aanbod

Het aanbod op de webpagina is afhankelijk van de beschikbaarheid van producten, Twister Wear kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Het aanbod kan eveneens te allen tijde gewijzigd worden. Indien een product een beperkte geldigheidsduur heeft of slechts tijdelijk beschikbaar is, zal dit uitdrukkelijk gecommuniceerd worden op de webpagina. 

Artikel 4: Levering

Twister Wear doet er alles aan om de producten vermeld in de verzendbevestiging uit te voeren binnen een levertermijn van drie weken na ontvangst van betaling. Vertragingen kunnen zich echter voordoen om diverse redenen die te wijten zijn aan de personalisatie, het maatwerk, onvoorziene omstandigheden of het leveringsgebied. Indien wij om eender welke reden niet in staat zijn de leveringsdatum te waarborgen, zullen wij U hiervan informeren en U voorstellen hetzij het aankoopproces verder te zetten met een nieuwe leveringsdatum, hetzij uw bestelling te annuleren en U de totaliteit terugbetalen van het bedrag dat U betaalde. Houd er rekening mee dat Twister Wear slechts gebonden is aan een bestelling als deze via mail of telefonisch bevestigd is. Eveneens blijven de bestelde producten eigendom van Twister Wear, totdat het volledige bedrag door de klant betaald is.

Elke beschadiging en/of tekortkoming van een product bij levering, dienen door de klant gemeld te worden aan Twister Wear binnen 3 werkdagen (maandag t.e.m. vrijdag) na ontvangst.

Door gebruik te maken van onze webshop, gaat U akkoord met onze Algemene voorwaarden.