Missie en visie

Missie: Wij zetten hoog in op de waarden inclusie, eigenheid, laagdrempeligheid en bereikbaarheid. Wij willen er zijn voor diegenen die vergeten worden binnen onze maatschappij.

Visie: Wij streven naar een inclusieve maatschappij waarin functionele kleding op maat wordt ontwikkeld voor ieder individu dat hier nood aan heeft. Ons doel hierbij is om kleding zodanig aan te passen zodat het voldoet aan ieders noden en behoeften, ongeacht hoe atypisch deze ook zijn of lijken.