Disclaimer

De verkoop van Twister Wear producten vindt plaats door Jana Marx en Heaven Hoydonckx, een feitelijke vereniging naar Belgisch recht, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het ondernemingsnummer 0763.428.008. 

U dient aandachtig onze Algemene voorwaarden, het Privacy- en cookiebeleid alsook ons Verzend- en retourbeleid te lezen vooraleer de webpagina te gebruiken. Door de webpagina te gebruiken of daarop een bestelling te plaatsen, aanvaardt U gebonden te zijn aan bovenstaande onderdelen. Indien U dit niet aanvaardt, verzoeken wij U de webpagina niet te gebruiken. Deze Algemene voorwaarden, het Privacy- en cookiebeleid alsook ons Verzend- en retourbeleid kunnen te allen tijde gewijzigd worden. Het is uw verantwoordelijkheid om deze regelmatig te raadplegen. Voor elke vraag met betrekking tot deze onderdelen, wordt U verzocht ons te contacteren via de contactmethode voorzien op de webpagina. 

De inhoud van deze webpagina, inclusief het logo, het merk, de schets(en), het beeldmateriaal, etc., is beschermd en behoort louter toe aan Twister Wear. Kopiëren of dupliceren zonder expliciete toestemming van Twister Wear is bijgevolg niet toegestaan. Verder wordt de webpagina met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Indien deze  verouderde of onjuiste informatie zou bevatten, zal er alles aan gedaan worden om dit spoedig te herstellen. Dergelijke voorvallen binden Twister Wear niet. Twister Wear is gehouden tot een middelenverbintenis en niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) foutieve informatie.

U kan ons contacteren op:

Email: info@twisterwear.com

Facebook: Twister Wear

Instagram: twister_wear