Wat is snoezelen?

Snoezelen of zintuigactivering is een combinatie van zintuiglijke waarnemingen en motorische handelingen, waardoor de gevoelens van de persoon in kwestie geoptimaliseerd worden. Op deze manier biedt het rust en relaxatie. Zowel personen met als zonder problematiek kunnen hier behoefte aan hebben, enkele voorbeelden zijn: stressgevoelige personen, personen die last hebben van over- of onderprikkeling, personen met ASS, AD(H)D, een verstandelijke beperking, (jong)dementie, et cetera.